Disclaimer

Fiabel besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks deze  inspanningen kan Fiabel niet garanderen dat alle informatie actueel, correct en volledig is. Fiabel behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Fiabel verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij na melding hiervan aan de webmaster  overgaan tot verbetering of aanvulling. Fiabel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website. Deze site bevat ook links naar andere websites. Fiabel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link leggen naar de site van Fiabel.  De Belgische overheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.