Biodiversity

CEBioS policy brief on the mainstreaming of biodiversity in development cooperation

The rural poor depend on biodiversity for daily food and shelter. As nature loss is most severe in developing countries, this results in a declining availability and quality of ecosystem services. Integrating nature conservation at all levels of development cooperation is key to sustainable socio-economic development.

evaluatie

Jaarverslag  van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking MAART 2018

DBE presenteert in haar jaarverslag de resultaten van 2017 en focust hierbij met name op de uitwerking van het certificeringsinstrument van de evaluatiesystemen, de evaluatie van de ondersteuning van de private sector en de gezamenlijke EU-programmatie.

OESO-DAC Peer review 2015

OESO-DAC Belgium Mid-term Review

Op 6 maart 2018 voerden vertegenwoordigers van OESO DAC een tussentijdse evaluatie uit van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De 3 federaties werden uitgenodigd om hun kijk te geven op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het budget en hervormingen in de sector.  Tijdens deze evaluatie werd er voornamelijk gefocust op de implementatie van de DAC-aanbevelingen geformuleerd in 2015 en de hervorming ingezet in 2016. Aspecten die positief werden geëvalueerd waren o.a. een sterkere focus op gender, de partnerschappen met het middenveld, het werk in fragiele staten en verbeteringen op vlak van resultaatsgericht beheer. Het rapport is echter ook kritisch voor de verlaging van het budget van ontwikkelingssamenwerking en voor de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingshulp.

samen

Geïntegreerd beleid: evidence papers Acropolis

De onderzoekers van Acropolis hebben 3 evidence papers gepubliceerd over het geïntegreerd beleid. Meer uitleg over het onderzoeksproject vind je op hun website.

SDGs in je gemeente
© VVSG

De SDGs in je gemeente

De VVSG verzamelde 50 praktijkvoorbeelden om de SDGs in de kijker te plaatsen. De acties zijn zeer uiteenlopend, maar hebben met elkaar gemeen dat ze op een laagdrempelige, vaak ludieke manier mensen kennis laten maken met de SDGs. Laat je dus inspireren en aarzel niet om ook in je gemeente de SDGs in de schijnwerpers te plaatsen!

Kortfilm VVSG
© VVSG

Lokale invulling van de SDGs

Duurzame ontwikkeling ligt de VVSG nauw aan het hart. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, maakte het team Internationaal voor lokale besturen een korte film over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de lokale invulling ervan.

Gender equality, Creative Commons

Gender in de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en ziet de gendergelijkheid als een vast onderdeel van haar dagelijks werk. Daarom draagt ze bij tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) ten voordele van de mannen én de vrouwen.
Deze strategienota zet de prioritaire krachtlijnen uit voor de interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het domein gendergelijkheid.

fragile states
© Aditya Siva

Strategienota fragiele situaties

Een beleidsprioriteit van de huidige minister voor ontwikkelingssamenwerking is het werken in landen in fragiele situatie. Deze nota licht het begrip nader toe en reikt actoren die werkzaam zijn in fragiele landen instrumenten aan voor een passende benadering in hun activiteiten.

digitalisering

Strategienota D4D

Van bij zijn start als minister van ontwikkelingssamenwerking schoof Alexander De Croo digitalisering als een beleidsprioriteit naar voren. Deze nota 'Digitalisering voor Ontwikkeling' zet de visie en strategische prioriteiten uit voor dit beleidsdomein.

samen

Strategienota geïntegreerd beleid

Met deze strategienota wenst de overheid een leidraad uit te zetten voor alle federale departementen die bijdragen tot of betrokken zijn in het Belgisch buitenlands beleid. Het gaat daarbij niet enkel over ontwikkelingssamenwerking, maar eveneens over diplomatie, defensie, handel etc. Het uitgangspunt daarbij is om tot meer coördinatie en synchronisatie te komen van de inzet en middelen van de diverse beleidsniveau's. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.