Kortfilm VVSG
© VVSG
Lokale overheden, SDGs

Lokale invulling van de SDGs

Duurzame ontwikkeling ligt de VVSG nauw aan het hart. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, maakte het team Internationaal voor lokale besturen een korte film over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de lokale invulling ervan.

Gender equality, Creative Commons
Belgisch beleid, Gender

Gender in de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en ziet de gendergelijkheid als een vast onderdeel van haar dagelijks werk. Daarom draagt ze bij tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) ten voordele van de mannen én de vrouwen.
Deze strategienota zet de prioritaire krachtlijnen uit voor de interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het domein gendergelijkheid.

fragile states
© Aditya Siva
Belgisch beleid

Strategienota fragiele situaties

Een beleidsprioriteit van de huidige minister voor ontwikkelingssamenwerking is het werken in landen in fragiele situatie. Deze nota licht het begrip nader toe en reikt actoren die werkzaam zijn in fragiele landen instrumenten aan voor een passende benadering in hun activiteiten.

digitalisering
Belgisch beleid

Strategienota D4D

Van bij zijn start als minister van ontwikkelingssamenwerking schoof Alexander De Croo digitalisering als een beleidsprioriteit naar voren. Deze nota 'Digitalisering voor Ontwikkeling' zet de visie en strategische prioriteiten uit voor dit beleidsdomein.

samen
Belgisch beleid

Strategienota geïntegreerd beleid

Met deze strategienota wenst de overheid een leidraad uit te zetten voor alle federale departementen die bijdragen tot of betrokken zijn in het Belgisch buitenlands beleid. Het gaat daarbij niet enkel over ontwikkelingssamenwerking, maar eveneens over diplomatie, defensie, handel etc. Het uitgangspunt daarbij is om tot meer coördinatie en synchronisatie te komen van de inzet en middelen van de diverse beleidsniveau's. 

Alexander De Croo
© Open VLD
Belgisch beleid

Beleidsnota minister De Croo 2018

In deze nota aan het parlement zet minister De Croo zijn beleidsprioriteiten voor "Internationale Ontwikkeling" uit voor 2018. Daarin onder meer aandacht voor de rechtenbenadering, economische groei, de hervoming van Enabel en zijn visie op het behalen van meer impact. Daarnaast ook een focus op enkele van zijn (nieuwe) stokpaardjes, zoals nieuwe hefbomen voor financiering en digitalisering.

Wet ontwikkelingssamenwerking
© John-Mark Kuznietsov
Belgische wetgeving

Verslag aan de Koning

Het Verslag aan de Koning geeft duiding bij het KB betreffende de subsidiëring van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking van september 2016. Hierin kan u de juiste interpretatie van het KB terug vinden.

Wet ontwikkelingssamenwerking
© John-Mark Kuznietsov
Belgische wetgeving

Koninklijk besluit over gemeenschappelijke strategische kaders

Dit koninklijk besluit bepaalt dat er in de periode 2017-2021 maximaal 33 gemeenschappelijke strategische kaders worden goedgekeurd. Vanaf 2022 zijn dit maximaal 30 gemeenschappelijke strategische kaders.

Wet ontwikkelingssamenwerking
© John-Mark Kuznietsov
Belgische wetgeving

Koninklijk Besluit over de niet-gouvernementele samenwerking

Dit besluit bevat de operationele modaliteiten voor de medefinanciering van de organisaties van de civiele maatschappij en de financiering van de institutionele actoren.

Wet ontwikkelingssamenwerking
© John-Mark Kuznietsov
Belgische wetgeving

Wet op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Wet

De wijzigingen van de wet op de Belgische Ontwikkelingssamenwerking geeft de afspraken van het raamakkoord een wettelijke basis. Deze wet is sinds 16 juni 2016 van kracht.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.