lessons learned

Performantiescores en geleerde lessen

Voor de programmaperiode 2017-2022 is de manier van verantwoording naar DGD sterk verschillend ten opzichte van de vorige programmaperiode. In deze handleiding focussen we op de jaarlijkse verantwoording via de performantiescores. Eerst kaderen we de performantiescores binnen het volledige kader van morele rapportage. In het tweede deel tonen we hoe de nieuwe verantwoordingslogica aanwezig is in de performantiescores. In het derde deel reiken we handvaten aan over hoe je de performantiescores in de praktijk kan invullen. Het laatste deel somt nog twee aandachtspunten op. In bijlage vindt u de format voor de performantiescores. 

Gender equality, Creative Commons

Gender Charter

Elke actor van de civiele maatschappij en institutionele actor die het charter onderschrijft, engageert zich om een positief elan te creëren of te behouden rond gendergelijkheid binnen de eigen organisatie. Elke ondertekenende organisatie zal de nodige acties ondernemen om haar intenties rond gendergelijkheid te realiseren.  

Financing the end of extreme poverty © ODI, 2018
© ODI, 2018

Financing the end of extreme poverty, Report September 2018, ODI

This report assesses what needs to be done so that we can deliver the global target to end extreme poverty by 2030. It assesses the situation in over 140 countries and economies, including all the 34 low-income countries and economies (LICs), 103 middle-income countries and economies (MICs), and all 47 least developed countries (LDCs).

Concord Aidwatch 2018

Inflated, decreasing and diverted EU Aid – AidWatch Report 2018

For the first time since 2012, the EU’s aid spending decreased in 2017. This means, at the current rate of growth, the EU would need another 40 years to meet the 0.7% ODA/GNI target, reveals CONCORD AidWatch Report 2018.

IATI logo

IATI

Hoe werken met de standaard van het International Aid Transparency Initiative (IATI)

Publicatiehandleiding bestemd voor de Organisaties van de Civiele Maatschappij (CMO’s) en de Institutionele Actoren (IA’s) gesubsidieerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) in België,  Versie 1.0 – december 2017

Time to evaluate

INTRAC Advanced M&E training materials

De Federaties organiseerden van 2-5 Oktober een 4-daagse training ‘Advanced M&E’, die gegeven werd door INTRAC. De laatste dag van deze training ging ook over het opzetten, opvolgen en managen van een evaluatie. Tijdens de vorming werden verschillende interessante tools en checklists geïntroduceerd. Een aantal van die tools (dag 4) kunnen handig zijn bij de uitwerking van je mid-term evaluatie of bij de voorbereiding van de certificering.

Time to evaluate

Praktische gids evaluatie

Eind juni organiseerde ACODEV een tweedaagse workshop over het opzetten, opvolgen en gebruik van evaluaties. Tijdens die vorming wisselden de organisaties uit over hun praktijken op dat vlak. Op basis van die uitwisseling werd een gids met een aantal checklists opgesteld.

Biodiversity

CEBioS policy brief on the mainstreaming of biodiversity in development cooperation

The rural poor depend on biodiversity for daily food and shelter. As nature loss is most severe in developing countries, this results in a declining availability and quality of ecosystem services. Integrating nature conservation at all levels of development cooperation is key to sustainable socio-economic development.

evaluatie

Jaarverslag  van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking MAART 2018

DBE presenteert in haar jaarverslag de resultaten van 2017 en focust hierbij met name op de uitwerking van het certificeringsinstrument van de evaluatiesystemen, de evaluatie van de ondersteuning van de private sector en de gezamenlijke EU-programmatie.

OESO-DAC Peer review 2015

OESO-DAC Belgium Mid-term Review

Op 6 maart 2018 voerden vertegenwoordigers van OESO DAC een tussentijdse evaluatie uit van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De 3 federaties werden uitgenodigd om hun kijk te geven op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, het budget en hervormingen in de sector.  Tijdens deze evaluatie werd er voornamelijk gefocust op de implementatie van de DAC-aanbevelingen geformuleerd in 2015 en de hervorming ingezet in 2016. Aspecten die positief werden geëvalueerd waren o.a. een sterkere focus op gender, de partnerschappen met het middenveld, het werk in fragiele staten en verbeteringen op vlak van resultaatsgericht beheer. Het rapport is echter ook kritisch voor de verlaging van het budget van ontwikkelingssamenwerking en voor de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingshulp.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.