In 2016 werd het landschap van de Belgische ontwikkeling samenwerking grondig hertekend.

Een nieuwe wet en KB worden aangenomen en nieuwe overlegplatformen opgericht.  9 spelers bundelen hun krachten en richten Fiabel op. Fiabel brengt 9 Institutionele Actoren samen: Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), Africalia, Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE), Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel (BRULOCALIS), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) en Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) 

  De institutionele actoren van Fiabel werken in diverse sectoren

  Ze werken in diverse sectoren (onderwijs, gezondheidszorg, decentralisatie en cultuur), zijn actief in verschillende landen en leggen andere accenten. Wat hen verbindt is hun bevoorrechte positie als partner van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, hun bijzondere band met overheden, zowel in België als in de partnerlanden, hun sterke focus op kennis en kwaliteit, en hun zoektocht naar innovatieve oplossingen voor globale en lokale uitdagingen.

  Fiabel ondersteunt haar leden door

  • Een brugfunctie te vervullen tussen de Belgische administratie voor ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de leden om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van het subsidiekader van de overheid: richtlijnen, procedures en initiatieven;
  • De Institutionele Actoren te vertegenwoordigen in diverse overlegorganen van de overheid en hun belangen te behartigen;
  • Werkgroepen op te richten waar leden kennis en ervaringen uitwisselen;
  • Vormingen te organiseren om leden strategisch, methodologisch en operationeel te versterken.
  “Ik weet niet hoe het vroeger was aangezien ik pas vanaf maart bij VVSG werk, maar ik voel nu al dat Fiabel een grotere verbondenheid creëert tussen de interne actoren. Een heel positief verhaal voor mij.”
  Saskia van Driel
  VVSG

  De federatie kent een eenvoudige structuur met drie grote onderdelen

  Fiabel is een federale vereniging die Institutionele Actoren over taalgrenzen heen verbindt.

  • Een Secretariaat met 2 medewerkers die instaan voor de dagelijkse coördinatie;
  • Een Stuurgroep samengesteld uit medewerkers van het Secretariaat en 2 afgevaardigden van de Institutionele Actoren.
  • Een Algemene Vergadering waar alle leden in vertegenwoordigd zijn.

  Bibliotheek

  Interesse in meer achtergrondinfo over de SDG's, gender, het Belgisch beleid en de wetgeving over ontwikkelingssamenwerking?

  Meer activiteiten?

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.