Actieve leden

Africalia

Africalia vzw

Africalia werkt samen met kunstenaars en culturele organisaties die actief zijn in audiovisuele kunsten, podiumkunsten, literatuur en beeldende kunsten.

APEFE

Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger

APEFE brengt expertise uit Noord en Zuid samen om de immense uitdaging van duurzame ontwikkeling aan te gaan.

ARES

Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur

ARES tracht om, via partnerschappen, bijdragen van academische actoren aan duurzame menselijke ontwikkeling te versterken en te valoriseren.

BRULOCALIS

Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel

Brulocalis brengt 19 Brusselse gemeenten samen en ondersteunt democratiseringsprocessen op lokaal niveau, in Noord en Zuid.

ITG

Instituut voor Tropische Geneeskunde

Het ITG werkt via onderzoek, onderwijs, expertadvies en internationale samenwerking aan de vooruitgang van de medische wetenschap.

UVCW

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

UVCW brengt 262 gemeenten en OCMW’s van Wallonië samen en ondersteunt lokale besturen, in Noord en Zuid.

VLIR-UOS

Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. 

VVOB

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

VVOB werkt aan de duurzame verbetering van het onderwijs en focust daarbij op kleuteronderwijs, lager onderwijs, algemeen secundair onderwijs en technisch en beroepsonderwijs.

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

VVSG ondersteunt lokale besturen in het bevorderen van duurzame lokale ontwikkeling en het bestrijden van armoede, dit zowel in het Zuiden als in Vlaanderen.

Waarnemers

KBIN

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

KBIN voert het programma  ‘Capacities for Biodiversity and Sustainable Development’ (CEBioS) uit, gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

KMMA

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Het KMMA heeft een driedubbele opdracht als museum, wetenschappelijke instelling en centrum voor informatieverspreiding voor wat betreft cultureel en natuurlijk erfgoed van Midden-Afrika.

Bibliotheek

Interesse in meer achtergrondinfo over de SDG's, gender, het Belgisch beleid en de wetgeving over ontwikkelingssamenwerking?

Meer activiteiten?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.