In het kort

VVOB werkt al 35 jaar aan de duurzame verbetering van het onderwijs. We focussen daarbij op kleuteronderwijs, lager onderwijs, algemeen secundair onderwijs en technisch en beroepsonderwijs – de sectoren waarvoor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aandacht vragen. Dit doen we door lokale onderwijsactoren (in hoofdzaak ministeries van Onderwijs en hun instellingen) te versterken bij de professionele ontwikkeling van hun leerkrachten en schoolleiders. Gelijkheid, en gendergelijkheid in het bijzonder, loopt als een rode draad doorheen al onze activiteiten.

Visie

VVOB streeft naar een duurzame wereld die gebaseerd is op gelijke kansen, dank zij kwaliteitsvol onderwijs.

Wij bereiken dit door technische assistentie te bieden en door relaties tot stand te brengen tussen onderwijsorganisaties in ontwikkelingslanden, Vlaanderen en Europa. Uitwisseling van ervaring, ontwikkeling van onderwijsexpertise en bewustmaking rond het belang van onderwijs voor ontwikkeling voeden deze relaties.

We werken aan de verbetering van de kwaliteit in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het algemeen secundair onderwijs en het technisch en beroepsonderwijs. De klemtoon licht op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders. Vooral kinderen en jongeren uit achtergestelde groepen hebben baat bij onze interventies.

We behalen duurzame resultaten door: (i) onze activiteiten af te stemmen op het lokale onderwijsbeleid, (ii) onderwijsexpertise van de lokale instellingen op de te bouwen met knowhow van, en via uitwisseling met, ons netwerk van Vlaamse en internationale partners, en (iii) samenwerking te stimuleren tussen onderwijsinstituten over grenzen heen en tussen de privésector en de onderwijssector. Via deze capaciteitsversterking kunnen lokale onderwijsactoren zélf de kwaliteit van hun onderwijssysteem verhogen.

We hebben kantoren in België, Cambodja, DR Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Vietnam, Zambia, Zuid-Afrika.

Opdrachten in andere landen zijn mogelijk.

Missie

We werken aan de verbetering van de kwaliteit in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het algemeen secundair onderwijs en het technisch en beroepsonderwijs. De klemtoon licht op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders. Vooral kinderen en jongeren uit achtergestelde groepen hebben baat bij onze interventies.

We behalen duurzame resultaten door: (i) onze activiteiten af te stemmen op het lokale onderwijsbeleid, (ii) onderwijsexpertise van de lokale instellingen op de te bouwen met knowhow van, en via uitwisseling met, ons netwerk van Vlaamse en internationale partners, en (iii) samenwerking te stimuleren tussen onderwijsinstituten over grenzen heen en tussen de privésector en de onderwijssector. Via deze capaciteitsversterking kunnen lokale onderwijsactoren zélf de kwaliteit van hun onderwijssysteem verhogen.

We hebben kantoren in België, Cambodja, DR Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Vietnam, Zambia, Zuid-Afrika.

Opdrachten in andere landen zijn mogelijk.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.