In het kort

De rol van steden en gemeenten als katalysator voor lokale ontwikkeling is wereldwijd dezelfde. Lokale overheden uit België kunnen met de juiste kennis van zaken en de adequate expertise hun collega’s in andere delen van de wereld helpen. Deze ondersteuning kan zeer breed gaan en betrekking hebben op alle thema's verbonden aan het werk van lokale besturen. Een troef daarbij is dat deze hulp op lange termijn en op een structurele manier kan verlopen.

Visie

VVSG is ervan overtuigd dat lokale besturen een cruciale rol spelen in het bevorderen van duurzame lokale ontwikkeling en het bestrijden van armoede, dit zowel in het Zuiden als in Vlaanderen. Lokale overheden krijgen wereldwijd immers steeds meer bevoegdheden om duurzame en economische ontwikkeling op lokaal vlak te stimuleren. Sterke lokale besturen, die de principes van goed bestuur (good local governance) nastreven, vormen met andere woorden een fundamentele schakel voor het realiseren van die ontwikkeling. Goed lokaal bestuur krijgt vorm door:

  • het uitbouwen van sterke lokale overheidsinstellingen op lange termijn via het versterken van hun bestuurskracht. Lokale overheidsinstellingen zullen wereldwijd als structuur altijd blijven bestaan. Sterke lokale instellingen betekent: democratisch verkozen en dus representatief, maar ook transparant en aansprakelijk.  Zij leggen rekenschap af aan hun bevolking,
  • het ontwikkelen van efficiënte en geschikte overheidsdiensten,
  • het bevorderen van inspraak en participatie vanuit het middenveld,
  • het versterken van de rol van de democratische lokale overheid als katalysator van lokale ontwikkeling.

VVSG en de Vlaamse steden en gemeenten beseffen dat we in een verbonden wereld leven. Mondiale uitdagingen vragen steeds meer om lokale antwoorden. In dat opzicht zijn de VVSG en de Vlaamse lokale besturen zich ervan bewust dat het ondersteunen van processen van goed lokaal bestuur in het Zuiden onlosmakelijk verbonden is met het bevorderen en uitvoeren van een lokaal coherent beleid rond duurzame ontwikkeling in Vlaanderen. 

Missie

Gemeentelijke internationale samenwerking kan een bijdrage leveren aan de strijd tegen de armoede en het realiseren van duurzame ontwikkeling. Via een gelijkwaardig partnerschap kunnen zij de bestuurskracht van lokale besturen en van de capaciteit van hun nationale belangenverenigingen in het Zuiden versterken. Uitgangspunt is de specifieke expertise die lokale besturen en de VVSG kunnen inbrengen via een collega-tot-collega aanpak. Deze lange termijn processen van capaciteitsopbouw focussen op de principes van goed lokaal bestuur (sterke overheidsinstellingen ten dienste van participerende bevolking). Tegelijk beogen ze een wederkerige wisselwerking: de effecten van het ontwikkelingsmodel in het Zuiden worden gespiegeld aan het duurzaam en coherent gemeentelijk beleid in Vlaanderen. Binnen deze wisselwerking zal het lokaal vertalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in belangrijke mate de agenda mee bepalen, en dit zowel in het Zuiden als in Vlaanderen. Het internationale kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gebruikt de VVSG als een hefboom en kapstok om dit verhaal van lokale beleidscoherentie te vertalen naar het gemeentelijke niveau.  Om dit te bereiken hanteren de lokale besturen een multi-actoren aanpak.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.