In het kort

Sinds 2001 werkt Africalia samen met kunstenaars en culturele organisaties die actief zijn in talrijke hedendaagse artistieke domeinen: audiovisuele kunsten, podiumkunsten, literatuur en beeldende kunsten. Haar missie is makers ondersteunen, met hen samenwerken, structureren en netwerken opzetten om cultuur en creativiteit mee in het centrum te plaatsen van de economische vernieuwing en sociale transformatie in Afrika. Daarnaast mobiliseert Africalia de Belgische culturele sector en vestigt de aandacht van hun publiek op Afrikaanse creativiteit.

Visie

Kunst, cultuur en creativiteit zijn cruciaal voor het leven van gemeenschappen en individuen. Zonder deze elementen is hun ontwikkeling ondenkbaar.

Africalia gelooft dat cultuur en creativiteit de economie van de toekomst uitmaakt voor het Afrikaanse continent. Cultuur maakt ons tot mens. Het is een basisrecht. Creativiteit en verbeelding emanciperen en bevrijden. Cultuur doet mensen openbloeien en stimuleert sociale en politieke verandering in de wereld. Creativiteit is geen luxe, ze is een onuitputbare, niet-vervuilende en vreedzame bron die waardig werk en duurzame banen kan creëren.

Missie

De opdracht van Africalia bestaat erin bij te dragen tot de erkenning van cultuur als een sleutelsector van de ontwikkelingssamenwerking en een domein waar de internationale solidariteit tussen gemeenschappen en individuen op een creatieve en verrijkende manier tot uitdrukking kan komen.

Daartoe werkt Africalia samen met talrijke Afrikaanse, Belgische en Europese verenigingen, netwerken en overkoepelende organisaties. In Afrika voert ze werkprogramma’s uit die worden uitgedacht en beheerd samen met culturele organisaties die in het maatschappelijke middenveld van hun land verankerd zijn. Zo kunnen die verenigingen een rol spelen in het nationale ontwikkelingsbeleid en in de ondernomen acties en erop toezien dat het economische, sociale en educatieve potentieel van de creatieve sector ten voordele van de lokale doelgroepen wordt benut.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.