In het kort

Sinds meer dan 20 jaar, werken de universiteiten en hogescholen van de Waals-Brusselse Federatie samen en leveren zij - als vooraanstaande niet-gouvernementele partners - een bijdrage aan de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
Via ARES delen zij met hun collega’s in ontwikkelingslanden hun kennis en knowhow om het hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap te versterken.

Vissie

Zowel in het Zuiden en in het Noorden zijn instellingen voor hoger onderwijs belangrijke spelers voor de ontwikkeling van hun land en regio. Als toonaangevende laboratoria voor innovatieve ideeën en kennisuitwisseling, cultiveren ze vaardigheden op hoog niveau en leveren ze een groot deel van de expertise die nodig is voor een autonoom en evenwichtig beheer van de technologische, economische, sociale en culturele transformaties van de samenleving. Als plaats voor uitwisseling en reflectie spelen ze een cruciale rol.  Dit maakt hen mogelijk om volledig te kunnen deelnemen aan de vele uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd.

ARES tracht om, via partnerschappen, bijdragen van academische actoren aan duurzame menselijke ontwikkeling te versterken en te valoriseren.

Missie

 • De bijdrage van hoger onderwijs en onderzoek actoren aan duurzame menselijke ontwikkeling versterken en valoriseren.
  • Verbeteren van de algehele prestaties van partnerinstellingen door bij te dragen aan de versterking van hun structurele capaciteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de samenleving.
  • Het bieden van antwoorden op ontwikkelingsuitdagingen door onderzoeks- en opleidingscapaciteiten van partnerinstellingen te mobiliseren.
  • Verbeteren van de academische expertise in de ruimste zin door capaciteiten van individuen te versterken.
 • Collectief de academische expertise in dienst stellen van ontwikkeling
  Door alle hoger onderwijsinstellingen te groeperen, creëert ARES een unieke plaats om krachten en expertise te bundelen. Door het mobiliseren van personeel en financiële middelen, nodig om een kritieke massa te bereiken, willen de hoger onderwijsinstellingen van de Waals-Brusselse federatie de doeltreffendheid en de impact van hun bijdrage aan internationale samenwerking vergroten en projecten mogelijk maken te maken die ze elk afzonderlijk niet kunnen realiseren. 
 •  Zich engageren als effectieve partner van de Belgische ontwikkelingssamenwerking;

ARES focust zich op de specificiteit van het academisch beroep om effectief bij te dragen tot internationale samenwerking.

Aanpak:

 • Versterken van de capaciteiten van academische partners om bij te dragen aan ontwikkeling; 
 • Ondersteunen van de partnerschappen om de doeltreffendheid van de hulp te vergroten;
 • Investeren in het respecteren van het principe van autonomie en het recht op academisch initiatief;
 • Zich engageren om verbintenissen aan te gaan op lange termijn en duurzaamheid van de interventies te garanderen.
Ares website

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.