In het kort

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika heeft een driedubbele opdracht als museum, wetenschappelijke instelling en centrum voor informatieverspreiding voor wat betreft cultureel en natuurlijk erfgoed van Midden-Afrika. De multidisciplinaire wetenschappelijke capaciteit, de uitzonderlijk rijke collecties, en de historisch gegroeide kennis maken van het KMMA een werkelijk unieke instelling, die een eigen niche heeft in het wereldwijde netwerk van wetenschappelijke instellingen. 

Website KMMA

Visie

Het KMMA beoogt een wereldcentrum te zijn voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijk milieus in Afrika met de nadruk op MiddenAfrika, om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de wetenschappelijke wereld en om door middel van samenwerkingsverbanden wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling ervan.  

Missie

Sinds zijn oprichting in 1898 zijn de kernopdrachten van deze op Afrika gerichte instelling de collecties te bewaren en te beheren, wetenschappelijk onderzoek te verrichten en kennis naar het brede publiek te verspreiden via museale, educatieve en wetenschappelijke activiteiten.  Het KMMA is tevens actief in ontwikkelingssamenwerking door middel van capaciteitsopbouw van Afrikaanse instellingen, kennisverspreiding, het verstrekken van opleidingen en organisatie van sensibiliseringsactiviteiten. 
Het beheer en behoud van de biodiversiteit, de capaciteitsversterking van de geologische diensten, de capaciteitsopbouw op het vlak van de waarneming en de studie van natuurlijke risico’s, de publicatie van basisinformatie over de (toekomstige) provincies van DRC met het oog op een geïnformeerd beleid, alsook het behoud en de herwaardering van het cultureel erfgoed vormen de leidraad van talrijke projecten van het KMMA.  Het KMMA draagt via deze activiteiten bij tot de UN Ontwikkelingsdoelen. Kernwaarden voor het KMMA zijn naast duurzaamheid en hoge kwaliteit in alle activiteiten ook ethische normen zoals respect en partnerschap.   

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.