In het kort

UVCW is de representatieve vereniging van de Waalse gemeenten. Zij komt voort uit de Unie van Belgische Steden en Gemeenten, opgericht in 1993, en groepeert de 262 gemeenten en OCMW’s van Wallonië. UVCW  ondersteunt lokale democratieën door  - met respect voor hun autonomie-  lokale besturen te informeren,  hun belangen te verdedigen,  dienstverlening te ondersteunen en gemeentelijke activiteiten te promoten. 

Visie

Door samenwerking tussen lokale besturen in Noord en Zuid, leveren gemeenten een belangrijke bijdrage aan de slaagkansen op lange termijn van decentraliseringsprocessen. Via programma's van gemeentelijke samenwerking stellen lokale besturen hun expertise ter beschikking (politiek, administratief en technisch) om de dienstverlening te versterken voor de bevolking in de armste landen. Op deze manier steunen zij lokale ontwikkeling en dragen rechtstreeks bij tot de duurzame ontwikkeling op nationaal niveau.

Missie

Sinds 2001 heeft UVCW haar grenzen verlegd  en werkt ze samen met lokale besturen in ontwikkelingslanden. UVCW ondersteunt in verscheidene landen democratiseringsprocessen en versterkt lokale besturen om te werken aan duurzame ontwikkeling. UVCW lanceerde, als officiële partner van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, het gemeentelijk internationaal samenwerkingsprogramma dat ze uitvoert in Wallonië. UVCW is eveneens lid van diverse erkende platformen voor internationale samenwerking op regionaal, Europees en mondiaal niveau. 

UVCW ondersteunt projecten in Bénin, Burkina Faso, Marokko, Democratische Republiek Congo, Senegal

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.