KBIN

KBIN voert het programma ‘Capacities for Biodiversity and Sustainable Development’ (CEBioS) uit, gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dit programma versterkt capaciteiten van de partners van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de domeinen van behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, met als doel de bestrijding van armoede.

Website KBIN

Visie CEBioS

Onze planeet moet groen, veerkrachtig, veilig en biologisch divers blijven;

Biodiversiteit staat zowel in België als in ontwikkelende landen hoog op de politieke agenda;

Iedere burger moet zich bewust zijn van de noodzaak om biodiversiteit en ecosysteemdiensten te behouden;

Het behoud van biodiversiteit draagt bij tot armoedebestrijding en vice versa door het duurzame gebruik en beheer van ecosysteemdiensten.

Website CEBioS

Missie Cebios

Onze missie is het versterken van de capaciteit van onze institutionele partners en professionals uit ontwikkelingslanden bij hun onderzoek, verspreiding van informatie en bewustmakingsactiviteiten op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, om een betere instandhouding en beheer van biodiversiteit te bevorderen, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en de uitroeiing van armoede. Behoud van biodiversiteit is van primair belang bij het aanpassen en beperken van de effecten van klimaatverandering.

Website CEBioS

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.