In het kort

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. 

Visie

Globale en lokale uitdagingen

We staan voor globale uitdagingen zoals armoede, migratie en klimaatverandering. De effecten zijn lokaal voelbaar, maar de oorzaken en oplossingen zijn globaal. Het gaat om uitdagingen die ons allen aangaan en die we enkel samen kunnen oplossen.

Innovatieve antwoorden

We hebben nood aan kennis om een antwoord te vinden op de uitdagingen. Sociale innovatie vormt de brug tussen kennis en de maatschappelijke uitdagingen. Door kennis op een innovatieve manier toe te passen kunnen we tot oplossingen komen die voordien ondenkbaar waren.

Universiteiten en hogescholen

Universiteiten en hogescholen zijn kenniscentra bij uitstek. Ze creëren kennis, verspreiden die en passen ze toe. Universiteiten en hogescholen kunnen een sleutelrol spelen in sociale innovatie, door in hun onderzoek en onderwijs antwoorden te zoeken op de maatschappelijke uitdagingen. Universiteiten en hogescholen verhogen op die manier hun toegevoegde waarde in de samenleving.

Vlaanderen en het Zuiden

We hebben wereldwijd universiteiten en hogescholen nodig die samen antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. Voor Vlaanderen en België biedt in het bijzonder de samenwerking met universiteiten in het Zuiden een meerwaarde. Doordat de globale uitdagingen vooral in het Zuiden waarneembaar zijn, is het belangrijk om ter plaatse naar oplossingen te zoeken. Daarnaast stimuleert de samenwerking vanuit verschillende culturele achtergronden outside the box-denken en innovatie.

Partnerschappen

Duurzame partnerschappen over de grenzen van landen, instellingen, disciplines en sectoren vormen de basis om antwoorden te vinden op de maatschappelijke uitdagingen. VLIR-UOS ondersteunt in de eerste plaats partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen. Daarnaast is samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven essentieel. Wil sociale innovatie een impact hebben, dan moeten we immers de volledige keten van kennis tot toepassing bestrijken.

Missie

VLIR-UOS financiert samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Daarnaast geeft VLIR-UOS beurzen aan studenten en professionals in Vlaanderen en het Zuiden. Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de versterking van het hoger onderwijs in het Zuiden en de versterking van een specifieke internationale dimensie van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

VLIR-UOS als platform, financier en belangenbehartiger

VLIR-UOS bekleedt een unieke positie in Vlaanderen. Zo is VLIR-UOS het platform waar het hoger onderwijs samenwerkt voor ontwikkeling en waar het informatie en best practices uitwisselt. Daarnaast is VLIR-UOS voor het Vlaams hoger onderwijs de belangrijkste financier van projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Ten slotte vertegenwoordigt VLIR-UOS het Vlaams hoger onderwijs op het vlak van ontwikkelingssamenwerking ten aanzien van de overheid en derden.

VLIR-UOS als ecodynamische organisatie

Als partner van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is VLIR-UOS een milieubewuste organisatie, die niet alleen aan groen kantoorbeheer doet, maar ook milieubescherming integreert in haar landenwerking. De vier pijlers van de milieu-duurzame aanpak van VLIR-UOS zijn samengevat in het milieucharter.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.