Een samenleving die wordt gevoed door cultuur en een alternatieve economie gebaseerd op creativiteit is geen droom. Dit is het doel van het nieuwe culturele samenwerkingsprogramma van Africalia in Afrika.

Bovendien richt Africalia zich voor de eerste keer in meer dan 10 jaar naar België en de Belgische culturele sector in het kader van haar programma rond Wereldburgerschapseducatie (WBE). Onder dit acroniem verstaan we de wens van actoren die in verschillende artistieke disciplines werken om de culturele diversiteit en meervoudige identiteiten van ons land onder het licht te brengen.

Al deze nieuwigheden zijn te vinden op de nieuwe website van Africalia, een showcase van activiteiten georganiseerd door haar partners en door haar team in haar programma 2018-2021.

De kracht ervan wordt nog vaak veronachtzaamd, maar het is van cruciaal belang om kunst en cultuur in het centrum te plaatsen van reflecties over de maatschappij die we in de nabije toekomst willen zien verschijnen.

Debat: "Cultuur en creativiteit, vectoren van sociale verandering in België en Afrika"

Wat zijn de uitdagingen van de culturele samenwerking vandaag? Hoe positioneert Africalia zich op dit vlak? Tijdens de presentatie zullen de partners van Africalia hun rol in het programma uiteenzetten. Omdat ze actief zijn in de dagelijkse culturele praktijk en zich bewust zijn van de te bereiken doelen, kunnen ze het nut en de impact van hun activiteiten demonstreren – op lokaal, nationaal, regionaal, continentaal en/of internationaal niveau – en zich uitdrukken over belangrijke thema’s in het programma van Africalia.

* Cultuur en creativiteit, vectoren van verandering
* Artistieke mobiliteit
* Toegang tot de markt (lokale als internationale economie).

De sprekers: Frédéric Jacquemin (Directeur van Africalia - België), Faisal Kiwewa (Directeur van Bayimba Foundation - Oeganda), Wend-Lassida Ouedraogo (Coördinator van CNA Afrique - Burkina Faso) en één van onze Belgische partners. Het debat wordt gemodereerd door Annabelle Van Nieuwenhuyse (Presentatrice - België).

Aansluitend is er tijd voor een cocktail.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.