Indiening van de dossiers

De volledige dossiers (aanvraagformulier en alle bijlagen) moeten in één keer per email worden ingediend uiterlijk op 1 februari 2018 naar het volgende adres: SerineM@africalia.be

Gelieve de betreffende documenten te raadplegen voor meer informatie over het aanvraagproces:

De aanvragen mogen worden ingevuld in het Frans of in het Nederlands.

Bij onduidelijkheden of eventuele vragen over de oproep tot voorstellen of het aanvraagformulier kan u uitsluitend per email sturen naar SerineM@africalia.be en dit vóór 13/12/2017

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.