Historisch gezien hebben migranten bijgedragen tot de economische ontwikkeling van hun gastland. Bovendien kan goed beheerde migratie beschouwd worden als een strategie met vele winnaars. In het verlengde van die redenering organiseren Brulocalis, de gemeenten Etterbeek, Jette, Sint-Joost-ten-Node en de stad Brussel, de Vereniging voor de Verenigde Naties (APNU), de vzw Targa-Belgique en het netwerk Réseau Financité, in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie (EWLD), een evenement dat de aandacht vestigt op de verbanden tussen gezinstransfers van migranten die zich vestigen in Belgische gemeenten, en de duurzame lokale co-ontwikkeling in het land van herkomst.

Studies tonen immers aan dat financiële en sociale transfers een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er moet echter nog veel ondernomen worden om het ontwikkelingspotentieel van deze fondsenbewegingen ten volle te benutten. Migranten en hun verenigingen, regeringen, de burgersamenleving en de privésector zijn essentiële actoren in dit proces en als zodanig zullen zij samenwerken in deze conferentie/workshop om mogelijke oplossingen uit te werken en concrete aanbevelingen te doen aan samenwerkingsautoriteiten en internationale organisaties, om deze collectieve solidariteitsbewegingen nog effectiever en efficiënter te maken.

Het doel van dit evenement is tweeledig:

  • de aandacht vestigen op de "transformerende impact" van de transfers van werkende migranten op de ontwikkeling van hun land van herkomst en bestemming;
  • diverse entiteiten aanmoedigen om de continuïteit van deze transfers te verzekeren door mogelijke obstakels te analyseren en innovatieve oplossingen voor te stellen.

 De verwachte resultaten:

  • geschikte investeringsmogelijkheden identificeren, aangepast aan de situatie en de doelstellingen van de families die de fondsen ontvangen, om hen in staat te stellen meer te investeren en actor te worden in de ontwikkeling van hun gemeenschap;
  • modaliteiten uitwerken ter bevordering van duurzame lokale ontwikkeling, met innovatieve instrumenten;
  • de katalysatorrol (multiplier) van de gemeenten uitwerken in een context van lokale democratie (EWLD) en NoordZuidsamenwerking tussen gemeenten;
  • de ondersteunende rol van verenigingen bepalen.

Een volledig programma volgt binnenkort, maar kruis de datum alvast aan in uw agenda.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.