STAND UP FOR GENDER ! 

Wereldwijde genderongelijkheid

Sinds de goedkeuring van de universele verklaring van de rechten van de mens tot de start van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) is gendergelijkheid een internationale norm. De meest verregaande tekst over dit onderwerp is CEDAW, dat tot nu toe is geratificeerd door 185 landen in de wereld, waaronder België. Door het te ratificeren verbindt elke regering zich ertoe gendergelijkheid in de nationale wetgeving op te nemen. Het verdrag omvat ook de invoering van mechanismen en instrumenten om discriminatie (politiek, sociaal, economisch en cultureel) te bestrijden. Gendergelijkheid is een duidelijke doelstelling, zowel in de SDG's als in het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang in de afgelopen veertig jaar blijven genderongelijkheden aanzienlijk en vormen zij een echte hindernis voor de realisatie van de mensenrechten voor iedereen.

Sinds de komst van de vrouwenbeweging aan het einde van de 19de eeuw met een hoogtepunt op de internationale Beijing Conference in 1995 worden meer vrouwen over de hele wereld opgeleid, hebben ze toegang tot werk en hebben ze belangrijke posities ingenomen, zowel politiek, sociaal en economisch. Intra familiaal geweld komt uit de privésfeer en er komen nationale wetten rond. Daarnaast komt er in veel landen regelgeving die mannen meer rechten toekennen, zoals vaderschapsverlof, ouderschapsverlof voor beide ouders, enz.

Maar vooruitgang in gendergelijkheid is geen evidentie. In de meeste landen van de wereld blijven vrouwen de belangrijkste slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld, ze werken meer uren per week (ze besteden dubbel zoveel uren als mannen aan zorg en huishoudelijk werk). Op mondiaal niveau liggen de loonverschillen tussen mannen en vrouwen tussen de 3 en 35%.

Op weg naar gendergelijkheid in ontwikkelingssamenwerking

Sinds meer dan twee jaar hebben Belgische ngo's en institutionele actoren besloten verdere stappen te zetten op vlak van gendergelijkheid. Hiervoor heeft een gemeenschappelijk, participatief proces de actoren bij elkaar gebracht rond 2 zaken:

 • een gendercharter dat gendergelijkheid wil bevorderen in organisaties
 • een inspiratiegids die medewerkers ondersteunt om gender te integreren op vlak van communicatie, mobilisatie, belangenbehartiging,

29 november 2018 wordt een dag om een stand van zaken voor te stellen, uit te wisselen en verdere vooruitgang te boeken rond gendergelijkheid. 

Deze dag is een organisatie van CNCD-11.11.11, ACODEV, 11.11.11, NGO Federatie en FIABEL

Programma

8u45

Onthaal

8u50

Inleiding en agenda

9h00-9h30

Voorstelling van Gender Charter, een eerste stap naar een institutionele cultuur die gendergelijkheid aanmoedigt. Door de 5 vertegenwoordigende structuren : 11.11.11, CNCD-11.11.11, NGO Federatie, FIABEL, ACODEV. Met Arnaud Zacharie, Ann Sanders, Els Hertogen en Ruth Beeckmans

09h30

Ondertekening van het Charter door de NGO’s en de Belgische institutionele actoren.

9h45-10h15

Woordje door een vertegenwoordigster van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking De Croo (naam nog te bevestigen)

10h15-11h15

PANEL : het Gender Charter, een eerste stap naar een institutionele cultuur die gendergelijkheid aanmoedigt.

Voorbeelden van praktijken die gendergelijkheid integreren binnen organisaties

 • OXFAM Solidariteit – Lina Neeb
 •  VVOB -  Hans De Greeve 
 • Wereldsolidariteit – Jennifer Van den Driessche 

Moderatie : Carine Thibaut (CNCD-11.11.11)

11h15-11h30

Pauze

11h30-13h00

PANEL : GENDER BINNEN DE NOORDWERKING / Solidaire wereldburgerschapeducatie : pistes en goede praktijken

 • Pistes en goede praktijken om gender binnen het beleidswerk te integreren, Nicolas Van Nuffel du CNCD-11.11.11, Liesbeth Van Geel de FOS
 • Pistes en goede praktijken om gender in educatie te integreren Magali Lucy d’ACODEV, Delphine De Bleecker pour la Croix Rouge de Belgique et Pascale Caes d’ARES over de beurzen
 • Pistes en goede praktijken om gender in onze communicatie te integreren, Eric Walravens du CNCD-11.11.11 et Marijke Moyson de Broederlijk Delen
 • Pistes en goede praktijken om gender in het campagnewerk te integreren, Klaas Decorte d’11.11.11 (sous réserve), Carine Thibaut du CNCD-11.11.11

Moderatie : Katrien Geens (11.11.11)

13h00-14h00

Lunch

14h00-16h00

Thematische ateliers

Op basis van jullie vragen en interesses stellen we hier een aantal ateliers, om samen dieper in te gaan op verschillende thema’s en onze praktijken verder te verbeteren.

 • Hoe kunnen we gender opnieuw politiseren ? Heeft het genderthema haar slagkracht verloren ? Door Aurelie Leroy, onderzoekster bij CETRI. (EEN DEBAT)
 • Wat zijn goede praktijken in het zuiden om gender te integreren ? Kunnen we daar inspiratie uit putten voor onze noordwerking ? met Severine de Laveleye van Quinoa (EEN UITWISSELING)
 • Heb je niet genoeg tools ? Zou een analyse kunnen helpen ? Zijn sommige concepten nog niet helemaal duidelijk ? Dit atelier kan je helpen met een collectieve coaching over gender. Met Noemie Kayaert van Monde selon les Femmes (EEN COACHING)
 • Wat is intersectionaliteit ? Je weet misschien wel wat het is, maar misschien niet hoe je het kan integreren in je praktijk ? Met Ella (EEN VERDIEPING)       

Alle ateliers worden ofwel in het Frans, ofwel in het Nederlands gegeven. Iedereen kan echter de eigen taal praten en een vertaling wordt ter plaatse verzorgd door toegewijde vrijwilligers.

16h00-16h30

Terugkoppeling van de ateliers, conclusies en afsluiting van de dag  – Carine Thibaut (CNCD-11.11.11) et Katrien Geens (11.11.11)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.