Waarover gaat het?

Water is een onmisbare factor voor ontwikkeling: niet alleen om te drinken en om te voorzien in hygiënische en andere gezinsbehoeften, maar ook om materniteiten te bevoorraden,  schoollatrines te laten werken, land te irrigeren en de tuinbouw te ontwikkelen. Daarnaast is het onontbeerlijk dat ook de toegang tot water gegarandeerd wordt. Zodanig dat water, bijvoorbeeld,  naar verschillende pompen in het dorp kan worden geleid zodat vrouwen en meisjes niet langer gedwongen zijn om lange en moeizame tochten naar de waterputten te ondernemen.

Tegelijk is water echter een ziektedrager. In ontwikkelingslanden zijn ziektes die door water worden overgebracht de voornaamste oorzaak van medische problemen en overlijdens bij kwetsbare bevolkingsgroepen.

De toegang tot voldoende drinkwater, de basissanering van de installaties en een goede hygiëne zijn een absolute noodzaak om de gezondheid van een gemeenschap te beschermen en bij te dragen tot haar economische ontwikkeling.

Het Fonds Elisabeth en Amelie steunt bij voorkeur duurzame projecten die de toegang tot water vergemakkelijken.

In 2018 wil de oproep zich richten tot projecten die verband houden met toegang tot  zuiver water en sanering, in de schoolomgeving.

Hoe kan je studeren zonder toegang tot drinkbaar water of sanitaire installaties (toiletten , douches,etc)?

De installatie en het onderhoud van systemen voor drinkbaar water en waterzuivering in de schoolomgeving zijn essentiele elementen om meer leerlingen ertoe aan te zetten naar school te gaan en te blijven gaan, en meer in het bijzonder de meisjes.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.