Belgische institutionele actoren en ngo's focussen op gendergelijkheid

Dit jaar ondertekenen Belgische ngo's en de institutionele actoren het  Gender Charter. Het doel van dit Gender Charter is om gemeenschappelijke afspraken te maken en een positief momentum te creëren in alle organisaties om verder aan gendergelijkheid te werken. Op 29 november werd het handvest publiekelijk ondertekend tijdens de  uitwisselingsdag "Stand up for gender".

Gender Charter

Context

De aanzienlijke vooruitgang in gendergelijkheid heeft al een aantal jaren de manier waarop mannen en vrouwen hun toekomst zien, ingrijpend veranderd. Meer meisjes hebben nu toegang tot scholing en meer vrouwen hebben toegang tot verantwoordelijke posities, hetzij in de politieke of economische sfeer of in het verenigingsleven. Geweld tegen vrouwen - nog al te vaak gezien als een privékwestie – wordt toch een onderdeel van het publieke beleid van nationale overheden, het onderwerp van preventiecampagnes en van gerechtelijke vervolging.

Deze belangrijke vooruitgang is echter fragiel en de ongelijkheden zijn nog lang niet verdwenen. Sommige cijfers spreken voor zich. Wereldwijd is één op drie vrouwen op een bepaald moment in hun leven het slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld, meestal door een intieme partner of ex-partner. 2,6 miljard vrouwen en meisjes leven in landen die verkrachting niet expliciet criminaliseren. De structurele ongelijkheid blijft: vrouwen verdienen gemiddeld 23% minder loon dan mannen, en in de ontwikkelingslanden zijn tot 75% van hun jobs informeel of onbeschermd. In het huidige tempo, zal het nog 170 jaar duren om professionele gelijkheid te bereiken. Te lang, veel te lang, …

De laatste twee jaar staan sterk in het teken van gender thema, zowel door de discussies op sociale netwerken, als in de reguliere media, en dit zowel het zuiden als het noorden. Een context die dus ook de wereld van ontwikkelingssamenwerking niet onaangeroerd liet.

Het Charter

Het charter wil een concreet instrument zijn voor de integratie van gender in organisaties. Het wil een ​​bedrijfscultuur ondersteunen die gevoelig is voor ongelijkheden op vlak van gender en die concrete maatregelen zoekt om deze aan te pakken. De 8 maatregelen in het gender charter weerspiegelen de verschillende facetten van een organisatie:

• Visie en missie

• Besluitvormingsstructuren: pariteit in de besluitvormingsstructuren - van de raad van bestuur tot de directieorganen - met pariteit als ten minste 1/3 van de leden van hetzelfde geslacht

•  Een dubbele aanpak: transversaal en specifiek

• Actieplan: de uitvoering van een actieplan met een eigen budget en opvolgingsmaatregelen met objectief verifieerbare indicatoren

• Personeelsbeleid: een personeelsbeleid dat expliciet gendergelijkheid omvat (intimidatie, ouderschapsverlof, gelijke lonen, non-discriminatie bij het aannemen van personeel, gelijke loopbaanplanning)

• De waarden van de organisatie: gendergelijkheid wordt geïntegreerd in de gedragscode met procedures die klachten mogelijk maken

• Activiteiten: zorgen voor empowerment van vrouwen en gediscrimineerde sociale groepen

Het Gender Charter is een collectieve stap voor de sector om gender te integreren in de verschillende facetten van elke organisatie. De diepte van deze verandering zal echter afhangen van de politieke wil van alle actoren om er een hoofdzaak van te maken en geen bijzaak.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.