De Belgische ontwikkelingssamenwerking ondertekent het charter integriteit

Het charter Integriteit kwam tot stand op initiatief van Minister De Croo en werd ontwikkeld samen met de sector Ontwikkelingssamenwerking*. De hele sector wordt gevraagd om dit de komende weken te ondertekenen als blijk van hun engagement om dit charter te operationaliseren.

Het vertrekt van een aantal uitgangsprincipes en pakt integriteit aan in haar meest ruime betekenis (zowel financiële als morele integriteit). Het charter vraagt:

  • ethische codes;
  • opleidingen;
  • controles;
  • vertrouwenspersonen voor advies;
  • opbouw van vertrouwelijke meldpunten;
  • integriteit in onze relaties met het Zuiden;
  • ondernemen van acties bij integriteitsschendingen en de communicatie hierover.

Het is een belangrijk concreet individueel en collectief engagement van de ganse Belgische sector Ontwikkelingssamenwerking.

Als Fiabel zijn we zeer blij met dit charter. We zetten het werk dat vele organisaties al ondernemen rond integriteit verder en we leggen de minimumlat overal even hoog.

Het charter kan je hier nalezen.

*De hele sector, dat wil zeggen: alle erkende organisaties van de civiele maatschappij, institutionele actoren, Enabel, BIO en DGD.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.