Het kwaliteitsfonds biedt financiële ondersteuning aan individuele en collectieve projecten ter kwaliteitsverbetering. In 2017 ondersteunden Fiabel, ngo-federatie en Acodev 26 projecten ter waarde van maximum 4.000 euro. In 2018 ondersteunden de 3 Federaties reeds 10 projecten ter waarde van maximum 4000 euro. 

Naast een verhoging van het budget gelden er enkele nieuwe regels vanaf 2018:

  • De selectiecriteria wijzigen gedeeltelijk (zie sectie selectiecriteria);
  • De samenstelling van het selectiecomité verandert (zie sectie samenstelling selectiecomité);
  • Projecten van IA’s worden voor 100% gefinancierd;
  • De periode om een project te implementeren wordt verlengd naar 1 jaar na de goedkeuring van het project;
  • Collectieve projecten komen in aanmerkingen voor financiering tot maximaal 6.000 euro.

Deadline voor indiening projectvoorstellen: 1 oktober 2018

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van Fiabel-nieuws.